Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výdaj „Senior karty“ od 19.1.2022

Zverejnené: 11.01.2022

V súvislosti s realizáciou projektu „Senior karta“, o ktorom sme Vás informovali v roku 2021 a na základe ktorého si držitelia uvedenej karty môžu uplatniť zľavy vo vybraných prevádzkach oznamujeme, že seniori, ktorí v roku 2021 požiadali o Senior kartu si ju budú môcť vyzdvihnúť v Dennom centre „Prameň“ Rázusova ulica č.2 (okienkový výdaj) z hlavnej ulice nasledovne:

v dňoch 19.1.2022  až  26.1.2022  od 9.00 - 11.30  a 12.30 -15.00h

V mesiaci február počas dvoch dní: 2.2. 2022 a 9.2.2022   od 9.00 - 11.30   12.30 -15.00h

K prevzatiu je potrebný doklad  totožnosti (občiansky preukaz) a poplatok 1€.

Seniori, ktorí nepožiadali o Senior kartu v roku 2021, budú mať opäť možnosť  požiadať  v jesennom období roku 2022, o čom Vás budeme včas informovať.

Zároveň Vás chceme požiadať o dodržanie uvedených termínov.