Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

Zverejnené: 08.10.2021

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

Z Á ME R

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

štvorizbový byt na ulici Pionierska č.1127/04 byt č. 1 pre nájomníka MUDr. Michala Poláka,

spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

V Brezne 08.10.2021

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r. primátor mesta

Súbory na stiahnutie

zamer-mudr.-polak PDF - dokument 74.83 kB