Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí asfaltérskych prác

Zverejnené: 17.09.2021

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás oboznámiť so začatím asfaltérskych prác od soboty 18.09.2021.

Začína sa s frézovaním ulice Pestovateľská, nasleduje časť ulice Nová, Horná a Dolná ulica. Firma bude cesty frézovať aj v nedeľu 19.09. V pondelok 20.09. ráno sa začne s asfaltovaním na Rohoznej, potom sa presunú asfaltéri na ulicu Pestovateľská. V pondelok 20.09. a utorok 21.09. budú dvíhať poklopy na ulici Dolná. Občania môžu aj naďalej počas týchto dvoch dní parkovať na uliciach, ale žiadame aby neparkovali svoje vozidlá na poklopoch. V pondelok sa tiež začína s frézovaním časti ulice Potočná.

V zmysle uvedeného upozorňujeme obyvateľov, aby v čase realizácie prác preparkovali svoje motorové vozidlá na miesta mimo realizáciu prác. Rovnako apelujeme na občanov, aby venovali pozornosť oznamom v poštových schránkach, na vchodoch do bytových domov a za stieračmi zaparkovaných automobilov. Rovnako žiadame o dodržiavanie pokynov hliadok mestskej polície a občianskych hliadok.

Dodržaním týchto pokynov sa vyhneme komplikáciám pri realizácii a možnému poškodeniu Vášho majetku. Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že automobily ponechané napriek výzvam na miestach realizácie prác, budú odtiahnuté na náklady vlastníka automobilu správcom miestnych komunikácií, Technickými službami mesta Brezno.

Majte na pamäti, že realizáciou predmetných prác, dôjde k skvalitneniu dopravy pre všetkých užívateľov opravovaných miestnych komunikácií.

 

Ďakujeme, v očakávaní úspešnej spolupráce.