Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 26.07.2021 - do 30.07.2021

Zverejnené: 30.07.2021

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

ULOŽENÉ 18 DNÍ

 

Občan:  

 

Anna Lahová

Dušan Puška, nar. 08.11.1995

Erik Buček

Lenka Pustajová

Erik Puška

Dušan Ridzoň

Zdenko Tóth

Július Spišiak

Ján Jamrich (1967)

Rudolf Prochádzka (1971)

Igor Bartoš

Daniel Bíly

Marian Blázi

Juraj Vajs

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

ULOŽENÉ 15DNÍ

 

Občan:  

 

Miroslav Ferko

Štefan Németh

Peter Spišiak

 

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Brezne - klientskom centre, pult číslo 6 - evidencia obyvateľstva.

Pošta Brezno - otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00