Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Aktuálna informatívna správa k mimoriadnej udalosti na ceste II/531

Zverejnené: 26.11.2020

 

Za Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a. s. Ing. Tomáš Maňúr

Počas 47. týždňa zo strany Banskobystrickej regionálnej správy ciest situácia na obchádzkovej trase bola monitorovaná a vykonávali sa čistiace práce. V prípade potreby je organizácia pripravená pomôcť.

 

Za vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, Mgr. Jakub Kobela

Počas tohto týždňa sa ukončili práce na obchádzkovej trase a tá sa vracia do pôvodného obmedzeného režimu (tzn. opäť častejšie spúšťanie smerov premávky - celodenne). Je plne spevnená a na určených miestach sú nasadené zvodidlá. Obchádzková trasa bude slúžiť ako hlavná náhrada do spustenia hlavného ťahu v jednom profile, a následne po zimnom období v čase komplexnej rekonštrukcie.

Je potrebné upozorniť vodičov, že v prípade súvislého ľadu na obchádzkovej trase hrozí, že polícia túto trasu pre motorovú dopravu uzavrie. Banskobystrický samosprávny kraj vyvinul maximálne úsilie pre to, aby dočasne v rámci mimoriadnej situácie bolo umožnené použiť ekologický chemický posyp na sprejazdnenie aj v mrazoch. Obecný úrad v Revúcej, ktorému táto kompetencia patrí, však povolenie na využitie posypu stále nevydal. Je preto nutné rátať s uzávierkami obchádzkovej trasy.

V prípade autobusovej dopravy platí, že spoločnosť SAD Lučenec bude prevádzku zabezpečovať kratšími tzv. MIDI-busmi vybavenými potrebnými reťazami. Vodiči autobusov už sú špeciálne vyškolení na urýchlené krízové zabezpečenie kolies autobusov.

Na hlavnom ťahu pokračujú práce podľa plánu, na určitých miestach už je položený asfalt. Do začiatku zimného obdobia by nemal byť problém jeden pruh cesty spustiť. Zhotoviteľ taktiež paralelne vykonáva prípravné práce na druhú etapu, a teda komplexnú rekonštrukciu, ku ktorej príde po zime.

 

Za zhotoviteľa a sanácie cesty II/531 - SKANSKA SK, a. s. Ing. Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska

Počas 47. týždňa boli realizované nasledovné činnosti:

Popis zrealizovaných prác:  SO 101

 • násyp cestného telesa na vystužený svah, vybudovanie asfaltových vrstiev vozovky,
 • osádzanie rámových prefabrikátov a betonáž čela rámového priepustu,
 • osádzanie žľabových prefabrikátov na spevnenie priekopy.

 

Popis zrealizovaných prác: SO 102

 • montáž zvodidiel a baranenie stĺpikov zvodidiel, zemné práce na výhybniach,
 • frézovanie lokálnych porúch na obchádzkovej trase, pokládka asfaltových vrstiev na výhybniach a na lokálnych opravách vozovky.

 

Počas 48. týždňa budú realizované nasledovné činnosti:

Popis plánovaných prác:  SO 101

 • násyp cestného telesa na vystužený svah,
 • spätný zásyp čela rúrového priepustu,
 • osádzanie rámových prefabrikátov a betonáž čela rámového priepustu,
 • osádzanie žľabových prefabrikátov na spevnenie priekopy.

 

Popis plánovaných prác: SO 102

 • montáž zvodidiel a baranenie stĺpikov zvodidiel (predpoklad ukončenia prác – 24.11.2020)
 • čistenie priepustov

Zároveň pokračuje výrobná príprava na realizácií oboch objektov