Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Ponuka práce na pozíciu školník v ZŠ s MŠ MPČL 35 Brezno

Zverejnené: 25.11.2020

Základná škola s materskou školou  MPČĽ 35 Brezno ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu školník.

 

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie technického zamerania.

 

Pracovná pozícia je na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.

 

Termín nástupu: január 2021. Žiadosť so  životopisom je potrebné zaslať poštou alebo mailom do 23.12.2020 na adresu školy:

ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, 977 03 Brezno, tel.č.: 0911 878 533, e-mail: zsmpcl@gmail.com