Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Aktuálna informatívna správa k mimoriadnej udalosti na ceste II/531

Zverejnené: 20.11.2020

cez Muránsku planinu Vám posielam sumárnu informáciu.

 

Za Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a. s. Ing. Tomáš Maňúr

Počas 46. týždňa zo strany Banskobystrickej regionálnej správy ciest situácia na obchádzkovej trase bola monitorovaná a vykonávali sa čistiace práce. V prípade potreby je organizácia pripravená pomôcť na činnostiach v rámci jej možností.

Za vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, Mgr. Jakub Kobela

Podľa výsledkov kontrolných dní vedenia (reportáž napríklad TU) sa očakáva naďalej hladký priebeh prác. Práce na obchádzkovej trase  budú dokončené pravdepodobne do týždňa (podľa slov zhotoviteľa). Na hlavnom ťahu sú práce v pokročilom štádiu a naďalej očakávame spustenie prevádzky v jednom pruhu do Vianoc. Na stavbe sa naďalej pracuje 7 dní v týždni (aj počas sviatkov) pracuje už posádka väčšia ako 50 pracovníkov.

Na obchádzke v týchto dňoch opäť platí pôvodný provizórny dopravný režim, ktorý bol upravený len v dňoch 17. a 18. novembra.

Za zhotoviteľa a sanácie cesty II/531 - SKANSKA SK, a. s. Ing. Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska

Stavba: Sanácia mimoriadnej situácie II/531 Muráň – Muránska Huta

 

Počas 46. týždňa boli realizované nasledovné činnosti:

Popis zrealizovaných prác:  SO 101

 • násyp cestného telesa v km – vystužený svah,
 • realizácia podkladných vrstiev vozovky,
 • realizácia rúrového priepustu a podkladných konštrukcií rámového priepustu,
 • dovoz žľabových prefabrikátov.

 

Popis zrealizovaných prác: SO 102

 • dosypanie krajnice štrkodrvou a montáž zvodidiel a baranenie stĺpikov zvodidiel,
 • zemné práce na výhybniacha demontáž lanových zvodidiel.

 

Počas 47. týždňa budú realizované nasledovné činnosti:

Nasadené kapacity: 64 pracovníkov

 

Popis plánovaných prác:  SO 101

 • násyp cestného telesa– vystužený svah,
 • vybudovanie asfaltových vrstiev vozovky,
 • realizácia čela rúrového priepustu v km, osádzanie rámových prefabrikátov a betonáž čela rámového priepustu,
 • osádzanie žľabových prefabrikátov na spevnenie priekopy.

 

Popis plánovaných prác: SO 102

 • montáž zvodidiel a baranenie stĺpikov zvodidiel,
 • zemné práce na výhybniach a frézovanie lokálnych porúch na obchádzkovej trase,
 • pokládka asfaltových vrstiev na výhybniach a na lokálnych opravách vozovky
 • čistenie priepustov.

 

Zároveň pokračuje výrobná príprava na realizácií oboch objektov.