Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru - Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

Zverejnené: 12.10.2020

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

 Z Á M E R

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

 

jednoizbový byt  na ulici ŠLN č. 1230/8A byt č.7  pre nájomníka p. Mgr. Michala Krišku, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

         

V Brezne 12.10.2020

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

primátor mesta