Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Plánované odstávky

Zverejnené: 01.07.2020

Na základe aktualizovaných informácii od spoločnosti SPP Distribúcia, a.s., spoločnosť Veolia Energia Brezno, a.s. oznamuje svojím odberateľom, že pôvodne ohlásené prerušenie dodávok teplej vody (ďalej „TUV“) v termíne od 1.7.2020 sa posúva na dátum od 6.7.2020 s ukončením v plánovanom termíne do 15.7.2020. Príprava a dodávka TUV z kotolne TP5 Západ bude prerušená na nasledovných odberných miestach:

 

TP5 - Západ ŠLN 1 - 7
TP5 - Západ ŠLN 9 - 15
TP5 - Západ ŠLN 22 - 25
TP5 - Západ ŠLN 18 - 21
TP5 - Západ ŠLN 26 - 28
TP5 - Západ ŠLN 29 - 33
TP5 - Západ Fraňa Kráľa 3,5
TP5 - Západ Fraňa Kráľa 7,9
TP5 - Západ Fraňa Kráľa 11,13
TP5 - Západ Penzión 1,2
TP5 - Západ ŠLN 8/A,BZa prerušením prípravy tepla a teplej vody sú investičné činnosti spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., ktorá v predmetnej lokalite vymieňa distribučný rozvod zemného plynu vrátane jednotlivých prípojok odberných miest zemného plynu, vrátane prípojky pre kotolňu TP Západ. V prípade, že SPP - distribúcia, a.s. obnoví distribúciu zemného plynu v skoršom ako ohlásenom termíne, pristúpi spoločnosť Veolia Energia Brezno, a.s. okamžite k výrobe a dodávke tepla.


Za vzniknuté komplikácie sa odberateľom vopred ospravedlňujeme.