Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie návrhu VZN - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Zverejnené: 14.10.2019

Mesto Brezno zverejňuje

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo  č. 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno v znení doplnkov  VZN č.7/2019 a VZN č.12/2019