Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konanie na obsadenie funkcie - Referent podateľne a osvedčovania listín a podpisov na listinách

Zverejnené: 09.10.2019

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Referenta podateľne a osvedčovania listín a podpisov na listinách

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru služieb občanom a vnútornej správy s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie maturitou
  • používanie anglického jazyka
  • bezúhonnosť
  • spôsobilosť na právne úkony
  • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno  alebo do podateľne úradu v termíne do 16. októbra 2019 s označením „Referent podateľne“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta podateľne
  • štruktúrovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 700,00 Eur

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.11.2019.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Zuzana Medveďová, tel. 048/63 06 230, zuzana.medvedova@brezno.sk

 

V Brezne, 08.10.2019

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív