Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 29. 07. 2019 - 02.08.2019

Zverejnené: 29.07.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Daniel Bíly - uložené 15 dní

Juraj Vajs

Vojtech Puška

Martina Pušková

Dušan Ridzoň

Peter Muránsky

Dominik Laho

Erik Ružička

Dušan Kachnič

Miloš Detvan

Ladislav Szalai

Petra Pustajová

Mária Pustajová

Branislav Ferko

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Pavol Karoly - uložené 18 dní

Denisa Bartošová

Július Bartoš

Vladimír Pavlovič

Milan Golian

Ladislav Kišš

Pavol Ambroz

Igor Smola

Norbert Ferkovič

Lukáš Urban

Miloš Škoda

Robert Romanovský

Marian Blaži

Juraj Bošeľa

Jan Vincenc

Vojtech Puška

František Markus

 

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív