Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto Brezno vyhlasuje VZN - 11/ 2019

Zverejnené: 12.07.2019

Mesto Brezno v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhlásilo zverejnením na úradnej tabuli :

 

VZN - 11/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 02/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív