Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru predaja a prenájmu - osobitný zreteľ

Zverejnené: 28.04.2017

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje

 

 Z Á M E R

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

jednoizbový byt č.11 na ulici Nálepkova 1194/11

pre nájomcu MUDr. Anatoliiho Hlukhanycho

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív