Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 29. 04. 2019

Zverejnené: 29.04.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Stanislava Gábrišová - uložené 15 dní

Marian Blázi

Ladislav Szalai

Marian Kolesár

Tomáš Kuzmik

Michal Locek

Martin Bubelíny

Stanislav Šimko

Miroslav Švantner

Robert Cencer

Monika Matušková

Milan Giertl

Miroslav Lepko

Stanislav Fábry

Tomáš Lemberka

Adam Štulajter

Erik Ružička

Ivana Klibániová

Peter Majer

Oľga Gábrišová

Igor Jančiar

Marta Vranová

Ladislav Goštan

Ivan Čunderlík

Pavol Hrablovský

Alena Jandečková

Tomáš Pokoš

Peter Ružička

Romana Bučková

Renáta Mihoková

Koloman Eremiáš

Michal Sabo

Igor Jančiar

Elena Pušková

Ivan Bíly

Marcel Dobrý

Mgr. Miroslav Bodnár

Dušan Berky

 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Vladimír Vetrák - uložené 18 dní 

Kristína Filipiaková

Mária Bubelková

Miroslav Vetrák

Miroslav Belko

Martin Sojko

Zuzana Bartošová

Lukáš Pocklan

Jozef Bobkovič

Iveta Čunderlíková

Róbert Zrník

Anna Loceková

Katarína Giertliová

Igor Gábriš

Mirko Chicho

Marta Vranová

Ondrej Šperka

Ladislav Goštan

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00