Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Návrh Záverečného účtu mesta za rok 2018

Zverejnené: 25.04.2019

Záverečný účet mesta Brezno za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

Súbory na stiahnutie

zu_2018_navrh PDF - dokument 2.67 MB