Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk OVS

Zverejnené: 16.04.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

Vec

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

 

Vyhlasovateľ verejných obchodných súťaží - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom       Abelom, PhD., primátorom mesta oznamuje, že :

 

dňa 17.04.2019

 

 v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 25 sa budú konať

 

 

zasadnutia komisií

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obchodných súťaží nasledovne :

 

  • zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (pozemky v lokalite Mlynná dolina v k.ú. Brezno)  o 14 30 hod

 

  • zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Široká,  v  ú. Jarabá o 14 40 hod

 

  • zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pri  Ceste osloboditeľov  v Brezne,  lokalita Vrchdolinka o 14 50 hod

 

  • zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v k.ú. Brezno lokalita Vagnár a o 14 55 hod