Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o sadzbe za uloženie zmesového komunálneho odpadu 2019

Zverejnené: 25.02.2019

Mesto Brezno, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, Vám týmto oznamuje sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku:

 

Položka č. 5   -   Úroveň vytriedenia (za rok 2018)      41,1 %              

Sadzba za rok 2019    -   7,- EUR/t