Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 03.12.2018

Zverejnené: 26.11.2018

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 26. novembra  2018

  

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

3.decembra 2018 (pondelok) o 16.00 hodine

 

v obradnej sieni Mestského úradu Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1-I.poschodie.

 


Program:

 

 I. časť

 

 1. Otvorenie
 2. Procedurálne otázky - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia Mestskej volebnej komisie v Brezne o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí , konaných 10. novembra 2018
 4. Zloženie sľubu primátora mesta Brezna
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
 6. Príhovor primátora mesta Brezna JUDr. Tomáša Abela, PhD.

 

 

  II.časť

 

 1. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
 2. Procedurálne otázky – voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na volebné obdobie 2018-2022
 5. Záver