Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 04.04.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

  04. 04. 2017 trvalý pobyt:

Adam Pokoš, nar. 22. 10. 2015

Alexander Pokoš, nar. 05. 06. 2001

Alexander Pokoš, nar. 19. 09. 2005

Erik Pokoš, nar. 27. 07. 2007

Gejza Pokoš, nar. 09. 01. 2000

Michal Pokoš, nar. 16. 09. 2002

Nikolas Pokoš, nar. 27. 02. 2010

Patrik Pokoš, nar. 03. 11. 2003

Radko Pokoš, nar. 20. 06. 2008

Roman Pokoš, nar. 17. 10. 1978

Tomáš Pokoš, nar. 17. 07. 2004

Tomáš Pokoš, nar. 17. 09. 1985

Viktor Pokoš, nar. 22. 01. 2013

Vladimír Pokoš, nar. 08. 08. 1953

Anna Pokošová, nar. 08. 07. 2013

Barbora Pokošová, nar. 14. 08. 2006

Klaudia Pokošová, nar. 02. 03. 2008

Libuša Pokošová, nar. 17. 09. 1956

Maja Pokošová, nar. 24. 04. 1980

Mária Pokošová, nar. 16. 11. 2009

Nikola Pokošová, nar. 31. 08. 1996

Romana Pokošová, nar. 29. 04. 1998

Martina Pokošová, nar. 11. 11. 1984

Adam Bartoš, nar. 13. 12. 2013

Andrej Bartoš, nar. 02. 07. 2007

Andrej Bartoš, nar. 09. 03. 1979

Patrik Bartoš, nar. 24. 06. 2005

Andrea Bartošová, nar. 03. 07. 2004

Eva Bartošová, nar. 19. 05. 1983

Martina Bartošová, nar. 03. 04. 2002

Nikola Bartošová, nar. 17. 07. 1998

Pavlína Bartošová, nar. 31. 01. 2011

Rebeka Bartošová, nar. 09. 11. 2009

Sandra Bartošová, nar. 03. 03. 2000

Ivana Bučeková, nar. 19. 05. 2016

Sofia Harvanová, nar. 01. 03. 2016

Boris Eremiáš, nar. 01. 02. 1994

Koloman Eremiáš, nar. 03. 03. 1995

Eleonóra Eremiášová, nar. 15. 03. 2006

Jana Eremiášová, nar. 14. 08. 2015

Lýdia Eremiášová, nar. 11. 07. 1996

Silvia Eremiášová, nar. 23. 08. 1976

Michal Pokoš, nar. 24. 02. 2014

Barbora Ferková, nar. 23. 09. 2001

Kristína Ferková, nar. 11. 02. 2010

Natália Ferková, nar. 27.12. 2003

Nela Ferková, nar. 06. 10. 2016

Patrícia Ferková, nar. 28. 04. 2006

Helena Pustajová, nar. 20. 10. 1941

René Puška, nar. 24. 02. 1998

Andrea Pušková, nar. 19. 12. 1980

Lukáš Pustaj, nar. 11. 02. 1990

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

V Brezne

Dňa  04. 04. 2017

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív