Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 04. 04. 2017

Zverejnené: 04.04.2017

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Patrik Pehel

Bohuslav Bubelka

Viera Harvanová

Boris Kováčik

Peter Francisty

Miloš Detvan

Iveta Smolková

Dominik Ľaho

Michal Záhorec

Ján Kindernay

Richard Hiadlovský

Ladislav Goštan

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

 


Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:

Peter Goroly

Štefan Štiblár

Juraj Murín

Norbert Buša

Ľubica Petrášová

Lucia Eremiášová

Peter Michalko

Marcel Jarabek

Jozef Haviar

Ivan Čunderlík

Veronika Vilhanová

Ing. Roman Kováč

Ružena Spišiaková

Jiří Goroly

Norbert Buša

Ľubomír Ševčík

Štefan Gábriš

Jozef Spišiak

Nadežda Oravčíková

Martin Bubelíny

Štefan Gábriš

Michal Bartoš

Andrej Pustaj

Bernard Eremiáš

Vladimír Ridzoň

Juraj Bošeľa

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00

 

                                                 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív