Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - pozemky Mlynná 2

Zverejnené: 09.01.2018

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Mesta Brezno (pozemky v lokalite Mlynná dolina v k.ú. Brezno)

 

 

Súbory na stiahnutie

ovs-mlynna-2---tlacivo-cenovej-ponuky---fo doc - textový dokument 98.11 kB

ovs-mlynna-2---tlacivo-cenovej-ponuky---fo-podnikatel doc - textový dokument 89.62 kB

ovs-mlynna-2---tlacivo-cenovej-ponuky---po doc - textový dokument 96.00 kB

ovs-vyhlasenie--mlynna-dolina-2 PDF - dokument 273.84 kB