Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 29.11.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

29.11. 2017 trvalý pobyt:

 

Magda Goštanová, nar. 13.01.1950

Monika Francistyová, nar. 05.09.1976

Monika Francistyová, nar. 09.03.2002

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

 

V Brezne, dňa 29.11.2017

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív