Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - byt na Hlavine č. 2106/19

Zverejnené: 28.11.2017

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

 

Z Á M E R

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

Jednoizbový  byt na Hlavine č. 2106/19 byt č. 1 pre nájomníčku Libušu Pokošovú a jednoizbový byt na Hlavine č. 2104/09 byt č. 9 pre p. Tomáša Pokoša  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

V Brezne 28.11.2017