Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jedenáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna - 27.11.2023

Zverejnené: 22.11.2023

 Dokumenty na stiahnutie


 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
Vážené dámy a páni,
v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení


zvolávam
jedenáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
ktoré sa uskutoční dňa
27. novembra 2023 (pondelok) o 15.30 hodine
_____________________________________


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.


Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto 
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.
S pozdravom
 JUDr. Tomáš Abel, PhD.