Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odpočet vodomerov od 14.08.2023

Zverejnené:

Vážení občania

 


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

 

 

oznamuje  občanom  mesta, že  od  14.08.2023 do konca mesiaca august budú  pracovníci   spoločnosti  realizovať odpočty  vodomerov v našom meste- Okolie mesta.  

 

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená  a  umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté  brány a uviazali psov.

 

 

Ďalej  žiada občanov, ktorí  nemôžu v čase odpočtu sprístupniť vodomer,  aby stav  vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

 

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

 

Odpočty vodomerov sa budú vykonávať na odberných miestach kde si odberateľ v mesiaci august 2023 stav vodomeru nenahlásil.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív