Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Tretie pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zverejnené: 15.02.2023

 Dokumenty na stiahnutie

 Priamy prenos z rokovania MsZ

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam

tretie pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

23. februára 2023 (štvrtok) o 09.00 hodine


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

Brezno 15. február 2023

 

S pozdravom

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Súbory na stiahnutie

20230223-msz-pozvanka PDF - dokument 95.72 kB

20230223-msz-program PDF - dokument 209.75 kB