Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Sekretárka primátora

Zverejnené: 30.11.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Sekretárka primátora

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.01.2023

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1000 Eur, dohoda možná (závisí od riadiacej praxe a skúseností) + odmeny

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do útvaru primátora.

Informácie o pracovnom mieste:

- plánovanie a organizovanie pracovných schôdzok, stretnutí a porád nadriadeného
- vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov

-  spoločenský servis pre vedúceho zamestnanca a jeho hostí, napr. uvádzanie návštev,    

    príprava a podávanie občerstvenia

- spracovávanie hospodárskej korešpondencie a elektronickej pošty

 

Kvalifikačné predpoklady:

-       vzdelanie stredoškolské s maturitou

-       plynulé používanie anglického jazyka v ústnom aj písomnom styku

-       absolvent hotelovej akadémie výhodou

-       prax v samospráve výhodou

-       bezúhonnosť

-       spôsobilosť na právne úkony

-       zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-       schopnosť pracovať v tíme

-       zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť

-       komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-       schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 15. decembra 2022 s označením „Sekretárka primátora“.

 

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       žiadosť o zaradenia do výberového konania

-       štruktúrovaný profesijný životopis

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce administratívneho pracovníka

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Dominika Predajnianska, tel. 048/63 06 213, dominika.predajnianska@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 30.11.2022