Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Asistentka primátora

Zverejnené: 30.11.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Asistentka primátora

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.01.2023

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1200 Eur, dohoda možná (závisí od riadiacej praxe a skúseností) + odmeny

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do útvaru primátora.

Informácie o pracovnom mieste:

- zaistenie komplexného servisu činností pre primátora mesta
- organizovanie pracovného programu, porád a zahraničných pracovných ciest primátora
- koordinácia a organizovanie chodu kancelárie primátora

Kvalifikačné predpoklady:

-       vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - ekonomické

-       plynulé používanie anglického jazyka v ústnom aj písomnom styku

-       odborná prax 5 rokov

-       prax v samospráve výhodou

-       bezúhonnosť

-       spôsobilosť na právne úkony

-       zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-       schopnosť pracovať v tíme

-       zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť

-       komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-       schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno  alebo do podateľne úradu v termíne do 15. decembra 2022 s označením „Asistentka primátora“.

 

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       žiadosť o zaradenia do výberového konania

-       štruktúrovaný profesijný životopis

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce administratívneho pracovníka

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Dominika Predajnianska, tel. 048/63 06 213, dominika.predajnianska@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 30.11.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív