Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 07. 08. 2017

Zverejnené: 07.08.2017

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:                                   

Ing. Dagmar Mikovínyová - lehota uloženia 18 dní               

 Jaroslav Chovanec

Daniela Surová

Radka Ridzoňová

Martin Urban

Magdaléna Semaňáková

Pavol Hrabovský

Maroš Belko

Dávid Bartoš

Július Spišiak

Peter Tokarčík

Michal Medveď

Zuzana Adamcová

Zdenko Tóth

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00