Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o výsledku vybavenia „Petícia za zachovanie pouličnej lampy pred obytným domom Podkoreňová 2225/134 Brezno “

Zverejnené: 24.08.2022

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb.
o
petičnom práve, prijal dňa 11.07.2022 písomné podanie označené ako „Petícia za
zachovanie pouličnej lampy pred obytným domom Podkoreňová 2225/134 Brezno “
, ktoré
bolo zae
vidované v centrálnej evidencii petícii pod číslom P- 1/2022 (ďalej len „petícia“).


Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového

stavu situácie:

a)
zisťovanie dôvodov a podmienok k realizácii lampy verejného osvetlenia v lokalite
Podkoreňová 134
,
b)
fyzická obhliadka dotknutej lokality za účelom zistenia stavu v danej lokalite.


Na základe všetkých informácií a
pripomienok, získaných vyššie uvedenými spôsobmi mesto
konštatuje, že
osadením predmetnej lampy verejného osvetlenia došlo k zvýšeniu bezpečnosti
chodcov a
pohybu vozidiel a jej ponechanie na tomto mieste nie je v rozpore s platnou
legislatívou a ani s
verejným záujmom.
Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej na zastupovanie v
styku
s
mestom ako orgánom verejnej moci.


Mgr. Zuzana Ďurišová
, v.r.
prednostka MsÚ
Brezno

Súbory na stiahnutie

informacia-o-vybaveni-peticie_p1_2022 PDF - dokument 303.12 kB