Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 26.07.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníkov bytu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

 

26. 07. 2017 trvalý pobyt:

 

Andrej Michelčík, nar. 21.03.1993

 (meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív