Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Knihovník

Zverejnené: 11.07.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Knihovník

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.08. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru služieb občanom a vnútornej správy s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

-       stredoškolské vzdelanie s maturitou

-       prax v danej oblasti výhodou

-       bezúhonnosť

-       spôsobilosť na právne úkony

-       zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-       vzťah k literatúre, schopnosť práce s literárnym textom

-       vyššia počítačová gramotnosť, pokročilé používanie MS Word, Excel, internet

-       veľmi dobré komunikačné a prezentačné schopnosti

-       schopnosť pracovať v tíme aj samostatne

-       samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, komunikatívnosť

-       príjemné vystupovanie, kreativita a otvorenosť pre nové nápady a prístupy

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 15. júla 2022 s označením „Knihovník“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-       žiadosť o zaradenia do výberového konania

-       štruktúrovaný profesijný životopis

-       kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-       čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Zuzana Medveďová, tel. 048/63 06 230, zuzana.medvedova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív