Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Referent na úseku ekonomiky a financovania

Zverejnené: 27.06.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Referent na úseku ekonomiky a financovania

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01. 08. 2022 na dobu určitú na zastupovanie počas MD a RD

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 850,00 Eur

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore ekonomiky a financovania s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax s rozpočtom v oblasti samosprávy alebo štátnej správy výhodou
 • skúsenosti v oblasti samosprávy sú výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 20. júla 2022 s označením „Referent na úseku ekonomiky a financovania“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Ružena Šefranková, tel. 048/63 06 250, ruzena.sefrankova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

V Brezne, 20.06.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív