Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Samostatný odborný referent na úseku masmediálnej komunikácie

Zverejnené: 10.06.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatný odborný referent na úseku masmediálnej komunikácie

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 750,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na útvare primátora s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v danej oblasti výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

 • výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky
 • znalosť práce s výpočtovou technikou
 • výhodou znalosť anglického jazyka
 • výhodou skúsenosti s fotografovaním
 • prehľad o dianí v meste a regióne
 • vodičský preukaz

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 24. júna 2022 s označením „SOR na úseku masmediálnej komunikácie“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Mgr. Dominika Predajnianska, tel. 048/63 06 213, dominika.predajnianska@brezno.sk

 

V Brezne, 10.06.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív