Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prevádzkar samostatnej prevádzky hotela Ďumbier

Zverejnené: 31.05.2022

Technické služby Brezno

oznamujú záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Prevádzkar samostatnej prevádzky hotela Ďumbier

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01. 07. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1300 Eur + príplatky v zmysle Zákonníka práce

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti

- starostlivosť o celkový chod a personál hotela
- neustále zlepšovanie úrovne poskytovaných služieb
- koordinácia celkového chodu gastronomických prevádzok
- podiel na smenách recepčných

- Kontrola a riadenie tímu na prevádzke, zadávanie úloh a ich kontrola

- Denná komunikácia s klientami a dodávateľmi

- Vypracovanie cenových ponúk

- Zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o klientov

- Kreatívna príprava a rozpočet eventu podľa požiadaviek klienta

- Výkon akcií / eventov – dohľad, kontrola

Požiadavky na uchádzača :

- stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore gastronómia / hotelierstvo

- minimálne 3 roky odbornej praxe v hoteloch / gastronomických zariadeniach vo vedúcej pozícii
- odborné znalosti v oblasti a aktuálnych trendoch
- vynikajúce komunikačné, medziľudské a vodcovské schopnosti
- kritické myslenie a riešenie problémov
- organizačné a časové riadiace predpoklady
- zmysel pre detail a poriadok

Jazykové znalosti :

  • anglický jazyk – pokročilý
  • nemecký jazyk – mierne pokročilý

Počítačové znalosti

  • MS Office - pokročilý

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno, emailovú adresu ts@tsbrezno.sk  alebo do podateľne v termíne do 20. júna 2022 s označením „ PREV Hotel Ďumbier “.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce prevádzkara
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V Brezne, 31.05.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív