Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce TS Brezno - Hlavný kuchár hotel Ďumbier

Zverejnené: 31.05.2022

Technické služby Brezno

oznamujú záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Hlavný kuchár hotel Ďumbier

Počet obsadzovaných miest: 2

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  15. 06. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1200,00 Eur + príplatky v zmysle Zákonníka práce,

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti

- príprava jedál : denné menu,  špeciálne kulinárske akcie, eventy

- zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla
- zodpovednosť za zverený inventár a technológiu
- dohľad nad rozmiestneným surovín v správnych skladoch a boxoch
- objednávanie tovarov od určených dodávateľov,
- preberanie tovaru, kontrola kvality a množstva prebraného tovaru, uloženie tovaru,

- vybavovanie reklamácii nekvalitných surovín,
- kontrola kvality surovín, dátum spotreby surovín
- udržiavanie čistoty v skladoch, chladiacich a mraziacich boxoch,
- udržiavanie čistoty na pracovisku počas dennej prevádzky aj po ukončení
- pri práci dodržiavanie noriem HACCP, vypisovanie dokumentácie HACCP,
- odborné a šetrné narábanie s pracovnými strojmi, náčiním a inventárom,

- aktívna spoluúčasť na vytváraní jedálneho lístka,  receptúr

- koordinácia pomocných síl v kuchyni

 

Požiadavky na uchádzača :

 • vzdelanie v odbore cestovný ruch, gastronómia
 • prax v odbore min. 3 roky
 • príjemná komunikácia, zmysel pre zodpovednosť, schopnosť zvládať aj náročné situácie
 • zmysel pre čistotu a poriadok
 • Samostatnosť
 • tímový hráč
 • hygienické minimum/ potravinársky preukaz

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno, emailovú adresu ts@tsbrezno.sk  alebo do podateľne v termíne do 10. júna 2022 s označením „ KUCH Hotel Ďumbier “.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pomocného kuchára
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V Brezne, 31.05.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív