Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Samostatný odborný referent na úseku daní a poplatkov

Zverejnené: 18.05.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatný odborný referent na úseku daní a poplatkov

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01. 06. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore ekonomiky a financovania s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v oblasti daní výhodou
 • skúsenosti v oblasti daní v samospráve sú výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 27. mája 2022 s označením „SOR na úseku daní a poplatkov“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 220, zuzana.durisova@brezno.sk

 

V Brezne, 18.05.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív