Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie - Riaditeľ hotela Ďumbier Brezno

Zverejnené: 01.02.2022

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

ako vlastník nehnuteľného majetku hotela Ďumbier

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

„Riaditeľ hotela Ďumbier Brezno“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01.04.2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 2000 eur/mesiac (závisí od kariérnych skúseností), bonusy podľa výsledkov práce

 

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • ukončené vysokoškolské I. stupňa alebo vysokoškolské II. stupňa v odbore cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 • jazykové znalosti - Anglický jazyk - Pokročilý (C1) aNemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2)
 • 3 ročná skúsenosť na podobnej pozícií (vedenie min. trojhviezdičkového hotela so 40+ izbami a wellness)
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • 3 ročná skúsenosť na podobnej pozícií (vedenie min. trojhviezdičkového hotela so 40+ izbami a wellness)
 • komunikatívnosť a profesionálne vystupovanie
 • zodpovednosť a lojálnosť
 • ochota pracovať nad rámec bežných povinností

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vedenie hotela, zabezpečenie chodu jeho prevádzky a nadpriemerného vyťaženia kapacít
 • zodpovednosť za prípravu a plnenie obchodných, investičných a finančných cieľov
 • príprava a kontrola rozpočtu hotela
 • zastrešovanie obchodno-marketingových aktivít
 • koordinácia všetkých činností hotela, vykonávanie dohľadu nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami
 • podieľanie sa na výbere zamestnancov, kontrola práce zamestnancov, zodpovednosť za hodnotenie a motivovanie zamestnancov
 • podnecovanie a prínos návrhov na doplnenie a rozvoj produktov a služieb hotela
 • dohľad nad spokojnosťou hostí a dodržiavaním kvality poskytovaných služieb
 • komunikácia s príslušnými úradmi súvisiacimi s prevádzkou zariadenia
 • zodpovednosť za dodržiavanie HACCP a hygienických predpisov

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • veľký priestor na sebarealizáciu
 • možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja
 • ubytovanie v prípade záujmu
 • zaujímavé finančné ohodnotenie a benefity

 

V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 28. februára 2022 s označením na obálke  „Riaditeľ hotela Ďumbier, Brezno“ – NEOTVÁRAŤ

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, personalista, tel. 048/63 06 223

 

 

V Brezne, 28.01.2022