Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka na zasadnutie MsZ 15.12.2021

Zverejnené: 08.12.2021

Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu bude Mestské zastupiteľstvo v Brezne rokovať formou videokonferencie. Pri tejto forme rokovania MsZ sa verejnosť nemôže zapojiť do videokonferencie.

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam
tridsiatepiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra 2021 (streda) o 09.00 hodine

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto

pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta. S pozdravom

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív