Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 10.11.2021

Zverejnené: 03.11.2021

Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu bude Mestské zastupiteľstvo v Brezne rokovať formou videokonferencie.

 

Pri tejto forme rokovania MsZ sa verejnosť nemôže zapojiť do videokonferencie.

 

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

tridsiateštvrté pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

10. novembra 2021 (streda) o 09.00 hodine

_____________________________________

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Súbory na stiahnutie

20211110-msz-pozvanka PDF - dokument 94.62 kB

20211110-msz-program PDF - dokument 200.46 kB

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív