Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

Zverejnené: 14.07.2021

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

 

Vyhlasovateľ verejných obchodných súťaží - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom       Abelom, PhD., primátorom mesta oznamuje, že :

 

 

dňa 15.07.2021,  v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 24 sa bude konať

 

zasadnutie komisií

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obchodných súťaží nasledovne :

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemku v lokalite Predné Halny    o 13 00 hod.

 

 

  

 

                       

                                                                                             JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

                                                                                                          primátor mesta

Súbory na stiahnutie