Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Vyhlásenie - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení VZN č. 02/2017 a v znení VZN č. VZN-06/2018

Zverejnené: 30.06.2021

Súbory na stiahnutie