Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Upovedomenie o začatí kolaudačného konania — uvedenia do trvalej prevádzky vodnej stavby „Michalová — rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu”

Zverejnené: 21.06.2021

Upovedomenie o začatí kolaudačného konania — uvedenia do trvalej prevádzky vodnej stavby „Michalová — rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu” — líniová stavba v k.ú. Michalová, Pohronská Polhora a Brezno, pre navrhovateľa — Obec Michalová, v zastúpení starostkou obce, v zastúpení vykonávateľom investorsko — inžinierskej činnosti ( v zmysle zmluvy č. 8/2018//3 zo dňa 6.11.2019) StVS -servising , s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.

Súbory na stiahnutie