Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

Zverejnené: 14.06.2021

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

Z Á M E R

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

 

  • jednoizbový byt  na ulici Štvrť Ladislava Novomestského 1230/8, byt č. 7 pre nájomcu Milan Celan, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 

          

V Brezne 14.06.2021

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

primátor mesta