Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.02.2021 - Pod Hôrkou, Tisovská cesta

Zverejnené: 16.02.2021

Vybavuje linka 0800 159 000
21-03168
V Žiline, 12.02.2021

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,


v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme,

 

že v termíne od: 26.02.2021 07:30:00 do: 26.02.2021 16:00:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

 

Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd. Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.  V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy. 

 

Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

 

Ing. Július Bodor
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.

 

Súbory na stiahnutie

vyrozumenie_2021-02-26 PDF - dokument 732.85 kB