Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : odpočty vodomerov v našom meste

Zverejnené: 01.02.2021

 

Vážení občania

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom  mesta Brezno , že od  01.02.2021 do konca mesiaca február  bude  pracovník spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našom meste. (okolie mesta- rodinné domy)

Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19 odčítači  budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

 

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a  v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Odčítač odpočet vodomeru vykoná sám, nepotrebuje k tomu prítomnosť odberateľa, preto žiadajú občanov  aby sa vyvarovali kontaktu s odčítačom.

 

Ďalej  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste,  aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

 

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.