Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 04.11.2020

Zverejnené: 28.10.2020

Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu bude Mestské zastupiteľstvo v Brezne rokovať formou videokonferencie.

 

Pri tejto forme rokovania MsZ sa verejnosť nemôže zapojiť do videokonferencie.

 

Program a dokumenty k zasadnutiu MsZ


                                                                      Brezno 28. októbra 2020     

 

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

 dvadsiatepiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

4. októbra 2020 (streda) o 9.00 hodine

_____________________________________

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

 

Program a dokumenty zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna budú v zákonom stanovenej lehote uložené na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív