Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnené: 05.06.2017

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

Z Á M E R

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

trojizbový byt  na ulici Fraňa Kráľa č. 1227/11 byt č. 20 pre nájomníčku Moniku Majerovú spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív