Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 02. 06. 2017

Zverejnené: 02.06.2017

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

 

Michal Truschan 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív